Adatkezelési tájékoztató

Jelen Nyilatkozatot abból a célból teszem, hogy szolgáltatásaimat igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek képviselői (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljek, valamint segítsek a Felhasználóknak jogaik gyakorlásában. Szolgáltatásaim az esszencialiselet.eu weboldalon érhetők el.

A nyilatkozattételi kötelezettségem alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelete (a továbbiakban: GDPR)

A Felhasználók által megadott adatok kezelője:

Mgr. Enikő Gaalová,

Székhely: Lesné Kračany 41, 93003, Szlovákia.

Elérhetőség: biroenik@gmail.com, +421907525050.

Adatkezelőként ezáltal nyilatkozatot teszek, hogy az adatokat a GDPR-ral összhangban kezelem és minden törvényes kötelességemnek eleget teszek.

A Felhasználók által megadott adatokat kizárólag kapcsolattartás és információátadás, ill. a megegyezett szolgáltatás végrehajtása céljából fogom kezelni.

Milyen adatokat kezelek?

Kizárólag olyan adatokat, melyeket a Felhasználók önszántukból adnak meg a következő együttműködési lehetőségek céljából:

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

A személyes adatok védelme

A Felhasználók személyes adatait a tőlem telhető maximális mértékben védem, modern technológiák segítségével, annak megfelelő szinten, melyet az adott technológia fejlettségi szintje megenged.

A Felhasználók személyes adatainak továbbadása egy harmadik félnek

A Felhasználók személyes adataihoz csak az általam kiválasztott munkatársaimnak van hozzáférése a megegyezett szolgáltatások könnyebb végrehajtása végett.

Marketing célzattal a Felhasználók adatait nem továbbítjuk semmilyen más félnek.

A Felhasználók adatainak továbbadása az Európai Únión kívül

A Felhasználók adatainak kezelése kizárólag az Európai Únión belül történik.

A Felhasználók jogai az összegyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban

Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk a fentebb megadott elérhetőségekre tudja címezni.

Sütik

A weboldal megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern weboldalhoz hasonlóan.

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

A sütiket nem használom arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsam. Ezek a sütik a felhasználóélmény javítását szolgálják.

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldal használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

Jelen nyilatkozat 2022.április 1.-től érvényes.

kövess

engem instagramon

keress

minket bizalommal

Tanácsadóink megtalálhatók szerte Magyarországon és Szlovákiában is, valamint 10 további európai országban. Ha kapcsolatba lépsz velem, elnavigállak ahhoz, aki a legközelebb van a lakóhelyedhez, hogy személyesen találkozhassatok és élőben is megtapasztalhasd az olajos gondoskodást.